ரத்ன வேல் பாண்டியன் மறைவு – இயக்குனர் பாரதிராஜா அஞ்சலி