தமிழ்ச்சான்றோர்கள் முன்னிலையில் “சாலையோரம்” திரைப்படக்குழுவினருக்கு பாராட்டு விழா புகைப்படங்கள்