G V Prakash Kumar inaugurated Arunagiri’s Color Chord Art Show Photos (4)