Tag Archives: Chennaiyil Thiruvaiyaru Season 12 – Day 3 Images

Chennaiyil Thiruvaiyaru Season 12 – Day 3 Photos

Namasankeerthanam – Udayalur Kalyanaraman – 20.12.16 – 7.00am Bharatanatyam – Meenakshi Anand – 20.12.16 – 9.45am Vocal – Savita, Suchithra, Vasudha Ravi (Sant Pravaham) -20.12.16 – 11.00am Bharatanatyam –  Amritha – 20.12.16 – 8.30am Vocal – Maalavika – 20.12.16 – 1.00pm Vocal –  Papanasam Ashok Ramani – 20.12.16 – 2.45pm Vocal –  Mahathi – 20.12.16 – 4.45pm Vocal –  Unnikrishnan – 20.12.16 – 7.30pm

Read More »