Tasakku Tasakku Song with Lyrics – Vikram Vedha

https://www.youtube.com/watch?v=Sq8DJpX6Dvc